Advokatfirman Linton-Wahlgren

Välkommen till Advokatfirman Linton-Wahlgren, vilken drivs av advokat Mikael Linton-Wahlgren.
CV

Advokat Mikael Linton-Wahlgren är specialiserad på svensk och internationell affärs- och bolagsjuridik (till exempel gällande avtalsrätt, bolagsrätt, förvärv och tvister). Han har mer än 30 års erfarenhet och kunskap av att arbeta som intern och extern juridisk rådgivare, bland annat genom sitt arbete för ett flera multinationella svenska och utländska noterade företag, d.v.s. som chefsjurist för Alfa Laval-koncernen och bolagsjurist för Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC samt som delägare i Lindmark Welinder Advokatbyrå.

 

Advokat Mikael Linton-Wahlgren agerar även som skiljedomare, medlar i kommersiella tvister samt medverkar i de specialutsedda tvistlösningsnämnder (s.k. ”dispute resolution boards”) som framför allt används inom större entreprenadprojekt. Hans omfattande erfarenhet av att hantera internationella tvistemål, har gjort honom till en industrispecialist med djup förståelse för de juridiska och kommersiella frågor som uppstår i varje enskilt fall.

 

Advokat Mikael Linton-Wahlgren branschkunskap omfattar bland annat hantering av inhemska och internationella juridiska ärende inom bygg-, infrastruktur-, energi-, tillverknings-, M&A-, ESG-, Life Science- och MedTechindustrin.

 

Baserat på Advokat Mikael Linton-Wahlgrens omfattande erfarenhet kan han säkerställa att ditt företag får relevant juridiskt stöd, fattar rätt strategiska beslut och tillse att ditt företag har rätt riskmedvetenhet. Därmed kan han också se till att ert företagets juridiska intressen skyddas på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss för att boka en konsultation och se hur vi kan hjälpa dig med dina juridiska behov.
 info@alwadvokat.se

Allmänna villkor & Personuppgiftspolicy